Thursday, December 4, 2008

Arkaadia 31.oktoober Usaldamatuse kolm tahku

Eiki Berg, Tartu Ülikooli professor, arutleb oma arvamuses usalduse ja usaldamatuse erinevate tahkude üle. Üheks tahuks on usalduse sõltuvus varasematest kogemustest. Teine tahk uleneb koos-eksisteerimisest ja kokkulepetest. Kolmas tahk seob usalduse vägivalla ja demokraatiaga.


"Usalduse oluline tunnus on selle sõltuvus varasemast kogemusest, mis omakorda eeldab mäletamist."
See tähendab, et usaldus sõltub nii kogemustest ja omakorda ja mäletamisest. Usaldust võib pidada selletõttu ka eelnevast kogemusest järelduse tegemiseks. Elanud läbi sündmuse, saame teha omad järeldused ja otsustada, kas järgmine kord tasub korrata tegevust. Inimeste omavaheline suhtlus sõltubki vaid eelnevatest kogemustest, ei avata ennast kõigile, usaldus nõuab aega ja vaeva.

"Me kõik oleme kogemuste vangid.Sündinud teatud ühiskonda, me kasvame, areneme ning sureme selles, tarbides ja taastootes oma kogemust. Geograafilist asukohta muutmata ei pääse me kehtivast ajaloonarratiivist ega oma mineviku ja kuuluvuse tõlgenduse nõiaringist. "

No comments: